Sint-Amandsberg – Waar buren delen

Eerder dit jaar lanceerde Stad Gent ism Autodelen.net de communicatiecampagne “Gent op en top autodeelstad” met als ambitie om tegen 2020 het aantal autodelers op te trekken tot 20.000.

De stap van privé-wagenbezit naar autodelen en gedeelde mobiliteit in het algemeen biedt kansen om de parkeerdruk in wijken te verlichten.

Een van de grote uitdagingen in de dichtbevolkte wijk Sint-Amandsberg is de parkeerdruk. In samenwerking met het Lab van Troje wordt met de buurtbewoners nagaan hoe we ervoor kunnen zorgen dat er in hun buurt minder auto’s zijn. We laten hen gedurende een periode nieuwe alternatieve mobiliteitsvormen ontdekken zoals fietsdelen, autodelen, carpoolen, openbaar vervoer, …

samenkomst-pastory-st-amands-768x576