Gebruik Taxistop 070/222.292 nummer

Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de elektronische communicatie.
Er werd een nieuw artikel 116/1 ingevoegd waarbij elke derde die gebruik maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.

Dienstenaanbieder: Taxistop vzw, Koningin Maria Hendrikaplein 65B, 9000 Gent
BTW nr: BE0415.131.393

Omschrijving:
Prijs van de dienst: max € 0,30 per minuut
Bij klachten: email info@taxistop.be of telefoonnummer 09/242.32.12