Privacy beleid

Registratie van persoonsgegevens

Bezoekers kunnen zich via de site www.taxistop.be registreren om op de hoogte te blijven van Taxistop-nieuws. Bezoekers kunnen ook hun persoonsgegevens registeren in functie van het gebruik van Taxistop-diensten (carpool, huisruil, woningoppas, …)

De beheerder is:
Taxistop vzw
Koningin Maria Hendrikaplein 65B
9000 Gent
BE 0415.131.393

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens worden gebruikt voor doeleinden waartoe de gebruiker de gegevens invoert: Om op de hoogte te blijven van nieuws, of in functie van het gebruik van een van de Taxistop –diensten.

De gegevens worden gebruikt om de gebruiker via een elektronische nieuwsbrief te informeren over zaken rond Taxistop-diensten, deeleconomie en duurzame mobiliteit.

Bij elke elektronische nieuwsbrief geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. Taxistop kan tot 2 jaar na het laatste gebruik van de dienst de gebruiker informeren via nieuwsbrieven.

Ritgegevens worden door Taxistop na gebruik geanonimiseerd en enkel voor statistische reden bijgehouden.

Persoonsgegevens worden tot 5 jaar na het laatste gebruik van de dienst bijgehouden door Taxistop, om de gebruiker in die periode eenvoudig toegang te geven tot de dienst.

Doorgeven van gegevens aan derden

Gegevens kunnen doorgegeven worden aan partners van Taxistop en andere organisaties die duurzame mobiliteit promoten, waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor de gebruiker.

Gegevens worden doorgegeven aan Google Analytics, enkel omwille van statistische rapportering. Dit gebeurt door het plaatsen van een cookie door Google, zie ‘cookies’.

Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd.

Cookies

Bij internetbezoek plaatst Taxistop cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als je naar een site van Taxistop surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Omwille van demografische rapportering via Google Analytics worden gegevens automatisch doorgegeven via het plaatsten van een 3rd party cookie.

Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.

Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op:

Taxistop vzw
Koningin Maria Hendrikaplein 65B
9000 Gent

Tel: 070/222.292*
info@taxistop.be

(*) Vanuit het buitenland : +32 70 22 22 92 max. 0,30 euro/minuut (Opgelet: deze prijs geldt enkel indien je belt met een vast toestel en provider Proximus. In alle andere gevallen, contacteer je best je eigen provider voor concrete prijsinformatie.)