Wedstrijdreglement voor de CHUMS-carpoolwedstrijd

Ieder deelnemend CHUMS-bedrijf organiseert in samenwerking met Taxistop een carpoolwedstrijd onder de projectnaam: “CHUMS”. Een wedstrijd waarvan de procedures in het onderhavige reglement worden gespecificeerd. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing.

De wedstrijd staat open voor iedereen die zich registreert op de specifieke link van het bedrijf op carpool.be, bijgevolg actief op zoek gaat naar een carpoolmatch en actief carpoolt. De wedstrijd heeft een wekelijkse of maandelijkse trekking, startend vanaf de officieel aangekondigde datum van de trekking van de hoofdprijs (of andere prijs) tot en met de officieel aangekondigde datum van de laatste trekking. (Te raadplegen via www.taxistop.be/project-evenement/chums/bedrijven/).

Deelname kan telkens tot en met de laatste dag voor de dag van de wekelijkse of maandelijks bepaalde trekking. Inschrijvingen op de dag van de trekking worden niet in rekening gebracht bij de trekking van die dag, maar kunnen wel deelnemen aan de volgende – indien nog plaatsvindende – trekking. (Data van de trekkingen kunt u terugvinden op de mobiliteitspagina (zie intranet.ucll.be of www.taxistop.be/project-evenement/chums/bedrijven/ucll/).

De loting van de winnaars gebeurt door een willekeurig loting via carpool.be. Carpoolende werknemers die méér dan een keer uit de groep potentiële winnaars geloot worden, kunnen slechts één keer over een looptijd van 6 maand winnen.

De winnaar zal telkens schriftelijk en/ of telefonisch uiterlijk één week na trekking door hun bedrijf of door Taxistop verwittigd worden. Deze e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres waarmee de deelnemende carpooler is geregistreerd op carpool.be. Indien dat adres niet correct blijkt te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de mail binnen de termijn van 7 dagen, vervalt het recht op de prijs.

Prijzen die niet binnen uiterlijk 7 dagen na trekking worden geclaimd of afgehaald door hun winnaar, worden terug in de prijzenpot gebracht en bij volgende loting kan Taxistop ervoor kiezen om een dubbele trekking te houden, met dus 2 winnaars als gevolg. Dit zal bekend gemaakt worden via de interne communicatie.

De prijzen worden in geen enkel geval geruild tegen hun waarde in speciën.

Na overhandiging van de prijs worden de winnaars bekendgemaakt op de mobiliteitspagina op het intranet van het deelnemend bedrijf. De naam en/ of foto van de winnaar kan gebruikt worden voor promotionele, communicatieve of marketingdoeleinden binnen het CHUMS-project. (Verdere informatie over de privacy policy gebruikt door carpool.be, kunt u via deze link terugvinden: http://www.carpool.be/vlaanderen/common/privacy)

De organisatoren van deze wedstrijd wijzen elke aansprakelijkheid af bij wijziging of

annulering van de wedstrijd om redenen van overmacht. Taxistop kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de intranetpagina over CHUMS van ieder deelnemend bedrijf (https://www.taxistop.be/project-evenement/chums/bedrijven/).

Taxistop kan niet aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd zou moeten gewijzigd (met eventuele toevoegingen), ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Taxistop behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen, te verkorten en elke aangekondigde datum uit te stellen.