Cocreëren in de Molenbergwijk

In Beveren zijn we gestart met een aantal interviews zodat we een eerste inzicht kregen in de plaatselijke mobiliteit. Daarbij stelden we een aantal heel praktische vragen vragen: hoe verplaatsten bewoners zich doorheen hun buurt? Welke moeilijkheden ervaren ze hierbij? Welke verbeterpunten ziet ze zelf? Na het afnemen van de interviews en het verwerken van de resultaten, werden twee sessies georganiseerd waar buurtbewoners de kans kregen om samen met hun buurt ideeën en oplossingen voor te stellen die uitdagingen in hun buurt helpen aanpakken.

***

Co-Creatie 1

Op 23 mei vond een eerste workshop plaats met de buurtbewoners van de Molenbergwijk. Er werd nagedacht over verschillende uitdagingen voor de buurt op mobiliteitsvlak.

De populairste ideeën waren in twee groepen onder te brengen:

  • ideeën over de varkensruggen
  • ideeën over ontmoeting

Verder waren er stemmen voor autodeeloplossingen en ruimte voor de auto vervangen door een speelplek.

***

Co-Creatie 2

Tijdens de tweede workshop van 15 juni werden de ideeën van de eerste sessie geconcretiseerd. Het idee bestaat uit het creëren van een ontmoetingspunt op het oud atletiekplein.  Het ontmoetingspunt zou de motor zijn van een deelpunt met o.a. informatie over autodelen en carpoolen. Daarnaast willen de buurtbewoners iets doen aan de varkensruggen die als nutteloos worden ervaren. Daarom de slogan: ‘Meer kleur en tenen en voeten beschermd.’ In elke straat zou iets anders getest worden. Daarbij zou niets permanent veranderd worden, behalve dat de varkensruggen op sommige plaatsen uit hun plaats getild worden. Er werd op maat van elke straat gezocht naar het best passende idee. Daarbij is er steeds gedacht aan het verhogen van de zichtbaarheid van de varkensruggen. Ook willen de bedenkers het community-gevoel versterken.