Mobipunt

Wat is een mobipunt?

Een mobipunt is een fysieke plaats die verschillende mobiliteits- en andere functies samenbrengt om op kleinschalig niveau ‘multimodaliteit’ te promoten.

(c) Taxistop vzw

Elk mobipunt bevat dus een divers mobiliteitsaanbod met als 5 essentiële basiscriteria:

  1. Standplaats voor autodelen
  2. Kwaliteitsvolle fietsenstalling
  3. De nabijheid van een halte openbaar vervoer of collectief vervoer.
  4. Goede verlichting (voor veiligheid)
  5. Vlot toegankelijk voor iedereen

Lees hier na hoe je van start gaat met een mobipunt in jouw gemeente.

Heb je interesse om een mobipunt in te richten in jouw gemeente?

Lees er meer over op onze website mobipunt.be, download de Start-to-mobipunt-handleiding of neemt contact op met één van de initiatiefnemers* via hallo@mobipunt.be.

*Taxistop vzw, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte ontvangen steun van het Vlaams Departement Mobiliteit om in 2018-2019 het concept mobipunten in Vlaanderen verder te promoten, te concretiseren en gemeenten op weg te helpen bij de implementatie.