Lespakket collaboratieve economie

Het onderwerp : De collaboratieve economie

Een Taxistop-expert begeleidt de interactieve module, die uit verschillende onderdelen bestaat:

 1. Aan de hand van filmpjes, denkvragen en concrete voorbeelden, … bieden we een goede basis aan theoretische kennis over de deeleconomie.
 2. Vervolgens houden we een interactief rollenspel waarbij de leerlingen de verschillende deelinitiatieven vanuit hun eigen leefwereld ontdekken (focus op initiatieven zónder winstbejag).
 3. In een afsluitend reflectiemoment gaan de leerlingen na wat ze uit deze workshop kunnen meenemen naar en gebruiken in hun eigen leven.

 De doelgroep

Het lespakket is bedoeld voor :

 • 15 tot 30 leerlingen
 • Het 4de, 5de of 6de jaar secundair onderwijs.

De module kan aan bod komen tijdens lessen econonomie, humane wetenschappen of filosofie. Het kan er ook buiten vallen, omdat ze over ons dagelijks consumptiegedrag gaat, en bijdraagt tot een kritische reflex.

De duur

Twee opeenvolgende lesuren (2x 50 minuten). Nadien kan een leerkracht naar wens het onderwerp verder uitdiepen.

Het lesmateriaal

 • Per leerling een envelop met een zekere opdracht, die te maken heeft met hun dagelijkse activiteiten.
 • Kaartjes met “voorwerpen”, “kennis”, “diensten”, enz om uit te wisselen in functie van hun opdracht.
 • Posters waarop verschillende websites en initiatieven staan uit de deeleconomie, als oplossingen voor hun opdracht.
 • Een educatieve bijlage met :
  • Een theoretisch hoofdstuk: Definitie en evolutie van de deeleconomie.
  • Bijkomende oefeningen ;
  • Leerdoelstellingen ;
  • Bronnen om nog verder het thema te ontdekken.

Scholen die deelnemen aan het Schoolvervoerplan (SVP) te Brussel kunnen een subsidie ontvangen van Brussel Mobiliteit, om zo gratis van de cursus te genieten.