NweRIDE - We share

NweRIDE is een Europees INTERREG IVB NWE-project dat het aantal passagiers per wagen wenst te verhogen. Dit door verschillende bestaande dynamische ridesharing systemen in Noordwest Europa met elkaar te verbinden.

Binnen het project NweRIDE wordt een platform gebouwd om het aanbod van verschillende rittendeelsystemen in real-time uitwisselbaar te maken. Ook ritten van openbaar vervoer worden via het platform aangeboden aan carpoolers.

Met het NweRiDE platform zullen vraag en aanbod ook grensoverschrijdend uitgewisseld worden. Dit omvat niet enkel het ontwikkelen van een geïntegreerd platform, ook het verenigen van de verschillende aanbieders in een internationale associatie behoort tot het project.

Rol Taxistop

Taxistop heeft een API ontwikkeld, een toegang tot haar rittendatabank om deze beschikbaar te stellen aan andere aanbieders.

Taxistop maakt het ook mogelijk dat gebruikers van www.carpool.be ritten van andere operatoren en openbaar vervoer kunnen opvragen.

Taxistop heeft ook een internationale samenwerking tussen carpoolaanbieders opgericht. Hiervoor zocht Taxistop naar een structurele oplossing. Het nieuwe netwerk zal deel uitmaken van het Combined Mobility Platform van UITP, de internationale koepel van (openbaar vervoer) aanbieders.

Over het NweRIDE project:

NweRIDE werd in juni 2013 goedgekeurd en opgestart. Het project loopt tot september 2015.

Projectpartners: Cetic (Charleroi), Sellmark Electronic & Consumer Services BV (Maastricht), Sestran (Edinburg), Staffordshire County Council en Vlaams Insitituut voor Mobiliteit als projectcoördinator.

Projectwebsite: www.nweride.eu