Taxistop en Basisbereikbaarheid

Conferentie basisbereikbaarheid (NDM).

Conferentie basisbereikbaarheid (foto NDM)

Kan gedeelde mobiliteit belbussen vervangen?

Hoe kan gedeelde mobiliteit een bijdrage leveren voor het vervullen van ‘basisbereikbaarheid’? Op deze vraag gaf Taxistop suggesties op de conferentie over basisbereikbaarheid, 2 oktober in het Vlaams Parlement. Taxistop gelooft heel erg in gedeelde mobiliteit, maar niet als alternatief, maar als aanvulling op een sterk openbaar vervoer.

Toch eerst even de terminologie duiden:

  • Gedeelde mobiliteit is de noemer voor verschillende vormen van mobiliteit waarbij een voertuig samen wordt gebruikt, of een voertuig wordt gebruikt als alternatief van bezit, bv. autodelen, fietsdelen en carpoolen.
  • Basisbereikbaarheid is een garantie dat belangrijke bestemmingen voor zo veel mogelijk personen bereikbaar zijn, vb. scholen, bedrijvenzones en ziekenhuizen.

De huidige Vlaamse regering lanceerde het begrip basisbereikbaarheid, als vernieuwde opdracht voor De Lijn. Voorheen was ‘basismobiliteit’, een bushalte in elke buurt, de kerntaak. De focus ligt nu op de bestemming. Hoe basisbereikbaarheid moet bereikt worden, is vandaag het voorwerp van debat.

Taxistop kreeg tijdens de conferentie de kans om te presenteren hoe carpoolen, autodelen en vrijwilligersvervoer (minder mobielen centrales) ertoe kunnen bijdragen dat meer personen hun bestemming bereiken.

De voorbereiding van de presentatie was een moment van reflectie: hoe verhoudt Taxistop of gedeelde mobiliteit zich tot openbaar vervoer? Een eenvoudig antwoord zou kunnen zijn dat openbaar vervoer (landelijk) weinig kostenefficiënt is en gedeelde mobiliteit daarom de toekomst. Een ideale gelegenheid dus om carpool.be, cambio en de minder mobielen centrales in de kijker te plaatsen en te vragen om extra steun.

Sterk openbaar vervoer is nodig

Maar zo eenvoudig ziet Taxistop het niet. Taxistop heeft de gewoonte om samen te werken voor een sociaalecologische impact. Taxistop maakt carpoolen en autodelen mogelijk, maar delen is geen doel, slechts een middel. Autodelers nemen vaker het openbaar vervoer en de fiets. Door autodelen is hun mobiliteitsgedrag veel bewuster geworden. Het middel is autodelen, het doel is minder autoverplaatsingen en ruimtegebruik. Om dit doel te bereiken is sterk openbaar vervoer noodzakelijk.

Taxistop wil niet misbruikt worden om de kwaliteit van het mobiliteitsaanbod in Vlaanderen af te bouwen. Taxistop wil in de eerste plaats sterk openbaar vervoer. Carpoolen, autodelen en minder mobielen centrales zijn aanvullend. Taxistop wil een aantrekkelijk combi-pakket bieden: Fiets + openbaar vervoer + (indien nodig) gedeelde mobiliteit, als alternatief voor ondoordachte autoverplaatsingen.

De belbus vervangen door gedeelde mobiliteit kan voor Taxistop, zolang de gebruiker niet de dupe is. We bieden graag een alternatief via carpool of vrijwilligersvervoer. Een garantie op vervoer bieden wij niet, maar daarvoor is de taxi dan weer een goede aanvulling. We hopen dat de besparing op die belbus dan weer aangewend wordt om te investeren in openbaar vervoer op assen met een hoger potentieel.

Om basisbereikbaarheid te garanderen is samenwerking cruciaal. Taxistop biedt haar hulp aan voor gezamenlijke pilootprojecten, communicatieacties, routeplanners, …
Gedeelde mobiliteit is nooit de doelstelling, net zo min de bus, of tram. Neen, het doel is dat meer mensen vlot hun bestemming kunnen bereiken, liefst door veel minder autoverplaatsingen.